• Navnet på Dagny og Anders Jahres bolig er Midtåsen

  Det synes fortsatt å være en viss usikkerhet rundt Anders Jahres bolig i Sandefjord på kollen Midtås litt nord for sentrum. La oss slå det helt fast: Navnet er Midtåsen.

  Les mer »
 • Et privat bilde av Anders Jahre

  Etter å ha jobbet med Anders Jahres liv og historie i 4 1/2 år, og samlet informasjon og bilder i en bok på 396 sider, har jeg dannet meg et helt privat inntrykk av Anders Jahre. Som dette høyst private bilde av ham viser, var han en lystig fyr sammen med sine venner.

  Les mer »
 • Dagny Jahre er kommet hjem

  Statuen som Anders Jahre kjøpte for å pryde sin første hustrus gravsted, er nå plassert i parken ved Midtåsen. Dagny Jahres niese Aase Linaae tok initiativet og Anders Jahres Humanitære Stiftelse betalte det flyttingen fra Sandar kirkegård kirke kostet, og Midtåsen venneforening sørget for at flyttingen fant sted.

  Les mer »
 • 40 år med Jahre-gaven rådhuset og Hjertnes

  For 40 år siden tok Sandefjord kommune i bruk sitt rådhus og kulturhuset Hjertnes, som var et resultat av en gave fra Anders Jahre til sin hjemby Sandefjord. På forsommeren 2015 planlegges det jubileumsarrangementer og festivitas for å markere jubileet. Jahres gave til kommunen i 1972 var på 40 millioner kroner, som opprinnelig ble meddelt kommunen i et brev av 1968.

  Les mer »