• Rakrygget behandling av stoffet om Anders Jahre

  Sagt av tidligere rådmann om boka ANDERS JAHRE - hans liv og virksomhet. Som kreditorrepresentant i Anders Jahres dødsbo og mange år som rådmann i Sandefjord, følte jeg at jeg kunne relativt mye om Anders Jahre og hans liv og virke. Gjennom dine kilder har du klart å avdekke sider ved hans liv som var mer eller mindre ukjent for meg. Jeg leste omtalen av jakten på utenlandsformuen med spesiell interesse. Du har klart å fremstille hele denne prosessen på en balansert og ryddig måte. Det er flere i Sandefjord, uten å nevne navn, som ikke har vært villige til å ta virkeligheten innover seg når det gjelder utenlandsformuen. Fint å se at du har behandlet dette stoffet på en rakrygget måte. Med boken om Sandfjord lufthavn og nå boken om Anders Jahres liv og virksomhet, har du gitt viktige bidrag til forståelsen av to sentrale emner i vår lokale historie. Jeg formoder at dine sponsorer og Norsk Faglitterær Forfatterforening er svært fornøyd med både det arbeid du har lagt ned for å realisere bokprosjektet og sluttresultatet. Jeg gratulerer – vel blåst! Vennlig hilsen Geir Ustgård

  Les mer »
 • Navnet på Dagny og Anders Jahres bolig er Midtåsen

  Det synes fortsatt å være en viss usikkerhet rundt Anders Jahres bolig i Sandefjord på kollen Midtås litt nord for sentrum. La oss slå det helt fast: Navnet er Midtåsen.

  Les mer »
 • Et privat bilde av Anders Jahre

  Etter å ha jobbet med Anders Jahres liv og historie i 4 1/2 år, og samlet informasjon og bilder i en bok på 396 sider, har jeg dannet meg et helt privat inntrykk av Anders Jahre. Som dette høyst private bilde av ham viser, var han en lystig fyr sammen med sine venner.

  Les mer »
 • Dagny Jahre er kommet hjem

  Statuen som Anders Jahre kjøpte for å pryde sin første hustrus gravsted, er nå plassert i parken ved Midtåsen. Dagny Jahres niese Aase Linaae tok initiativet og Anders Jahres Humanitære Stiftelse betalte det flyttingen fra Sandar kirkegård kirke kostet, og Midtåsen venneforening sørget for at flyttingen fant sted.

  Les mer »
 • 40 år med Jahre-gaven rådhuset og Hjertnes

  For 40 år siden tok Sandefjord kommune i bruk sitt rådhus og kulturhuset Hjertnes, som var et resultat av en gave fra Anders Jahre til sin hjemby Sandefjord. På forsommeren 2015 planlegges det jubileumsarrangementer og festivitas for å markere jubileet. Jahres gave til kommunen i 1972 var på 40 millioner kroner, som opprinnelig ble meddelt kommunen i et brev av 1968.

  Les mer »