Nytt lavmål for presidenter


Publisert

Justisdepartementet og det føderale politiet FBI i USA har med stor presisjon avkledd Donald Trump og vist ham fram som den dårligste og kanskje farligste president i nyere amerikansk historie. Sjelden har amerikanerne sett sin president som en keiser så totalt uten klær.

Han er en dårlig president fordi han har feilet i omtrent alle de tester han har stått overfor. Bare i løpet av de siste dagene har han bevist at han ikke greier å vise ekte medfølelse, trøste og skape tro på en bedre framtid for dem som ble rammet av skolemassakren i Parkland i Florida.

Trump må være den farligste presidenten i manns minne, fordi han ikke vil erkjenne faresignalene og ta affære selv etter at FBI med uhyggelig presisjon har presentert fakta i sitt nå så berømte 37 siders notat om hvordan en fremmed, fiendtlig makt har infiltrert i det kanskje helligste av alle amerikanske, demokratiske tradisjoner, nemlig valget av deres øverste leder, presidenten.

Han har bagatellisert de mange signalene som er kommet fram i mediene om at russiske agenter har infiltrert det amerikanske demokratiet i et forsøk på å påvirke presidentvalget i 2016 og utvilsomt forbereder seg på å gjøre det samme ved mellomvalget i 2018.

«Falske nyheter» Da nyheten om den russiske cyber-invasjonen ble kjent for noen dager siden, twitret Trump: «Alt prat om Russland er falske nyheter satt ut av demokratene». Og i Trumps meget utradisjonelle uttrykk på vulgærengelsk har han twitret at «the Russians are laughing their asses off», noe som kanskje kan oversettes til vulgærnorsk med «russerne i Moskva ler rævva av seg». Kanskje de gjør det, men da er det sannsynligvis presidenten de ler av. Bare en svak president bagatelliserer en russisk invasjon av det amerikanske demokratiet.

Det anerkjente britiske ukemagasinet Economist har i forbindelse med tiltalen mot russerne sendt ut en kommentar til sine abonnenter på nettet om Trump og forholdene i Det hvite hus under overskriften: «Demokrati i Amerika - Det russiske huset».

Har ikke gjort noe galt Trump og de som ennå betrakter seg som hans venner, fastholder at Trump “ikke har gjort noe galt”. Men dette notatet handler ikke om det; dette notatet handler om den undergravingen som har foregått på internett og ute i valgkampen. Neste fase vil kanskje kunne omfatte hvem – om noen - som har samarbeidet med russerne.

Mueller og hans etterforskere har vært mestere i å holde kortene tett til brystet. Vi vet ikke hva den neste fasen vil innebære, annet enn at Mueller nå synes å nærme seg den indre krets av Trump-medarbeidere i Det hvite hus, inkludert presidenten selv. Det er imidlertid helt tydelig i det som nå er offentliggjort at dette bare er første etappe i etterforskningen – og at ingen kan frifinnes ennå.

Vanskeligere å avsette etterforskeren En konsekvens av det bildet som etterforskeren Robert Mueller og hans team nå har offentliggjort, er at det blir enda vanskeligere for presidenten å få Mueller avskjediget. Dersom Trump ennå tenker seg en «løsning» som den Nixon forsøkte under Watergate, å beordre justisdepartementet om å gi spesialetterforskeren sparken, blir det enda vanskeligere når nå offentligheten er blitt kjent med den alvorlige russerinvasjonen som er avdekket ved valgkampen i 2016.

Og Trump vil naturligvis vite at Nixons avskjedigelse av spesialetterforskeren bidro sterkt til at Nixon selv måtte trekke seg for å unngå å bli felt av riksrett.

Nå har jeg i mer enn 50 år fulgt amerikansk politikk som student og journalist i New York og Washington og fra Norge og London. Jeg har opplevd president Lyndon Johnson under Vietnam-krigen, Richard Nixon under Watergate og George Bush etter angrepet mot Twin Towers i New York. Men aldri har jeg opplevd en president som har vært dårligere enn det Donald Trump er til å samle folket og peke ut retningen for nasjonen for dagens og morgendagens generasjoner.