Historien kan komme til å vis at Trump og Hitler kan ha hatt sammenlignbare karaktertrekk, mener Audun Tjomsland.

Kan Trump bli en ny Hitler?


Publisert

Ingen mener at Trump kan lastes for det grusomme terrorangrepet i en synagoge i Pittsburgh der 11 mennesker ble drept eller sending av minst 12 brevbomber til fremtredende kritikere av presidenten. Men president Donald Trump har valgt en strategi preget av løgner, falske forhåpninger og rasepreget frykt, som gjør det betimelig å stille spørsmålet om Trump kan bli en ny Hitler.

De to sjokkerende hendelsene, terrorskytingen i Pittsburgh og sendingen av brevbomber, har skjerpet dialogen både i nyhetsmediene og i de sosiale mediene. Dette har forårsaket at den offentlige debatten om presidentens holdninger og hans politikk, stadig har vært inne på om det kan være grunnlag for å sammenligne dagens amerikanske president Donald Trump med den tyske nazi-leder Adolf Hitler.

Den norske professoren Frank Aarebrot var tidlig ute med å stille spørsmålet. Han mente at en slik sammenligning må eventuelt dreie seg om Adolf Hitler som leder av et nasjonalsosialistisk parti først i delstaten Bayern fra 1928 og deretter i Tyskland. Da er det mange likhetspunkter, sa Aarebrot i et intervju med TV2 i mars 2016. Aarebrot sa at Trump spiller på frykt og raseri, på samme måte som Hitler gjorde det for å komme til makten tidlig i sin karriere. (https://www.tv2.no/a/8129709) Frank Aarebrot døde i september 2017.

Ifølge historien (https://britannica.com/biography/Adolf-Hitler) bygget Hitler seg opp til å få uinnskrenket makt, først i det lille nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet i delstaten Bayern, før han klatret videre. Han la lite vekt på organisasjonen av maktapparatet rundt seg, så lenge det tjente ham. Hans hovedinteresse var utenrikspolitikk, hvor han kombinerte opportunisme med dyktig timing. Han skapte frykt rundt seg og spilte andre ledere opp mot hverandre. Han fikk etter hvert den absolutte kontroll.

På det internasjonale nivå gikk han inn for å fjerne de begrensningene som Versailles-traktaten la på Tyskland etter den første verdenskrig. Han brukte alle de PR-knep han kjente for å avlede den mistanken som andre kunne ha fått til hans ambisjoner. Han viste bemerkelsesverdig dyktighet i å vurdere tankegangen til de andre europeiske lederne og utnytte deres svakheter, til tross for det faktum at han praktisk talt aldri hadde vært i utlandet, annet enn i Østerrike, og at han ikke snakket noe utenlandsk språk.

Hitler innførte en form for klassifisering av mennesker fra forskjellige land og kulturer, ulikt syn på forskjellige raser, nasjoner og enkeltpersoner, basert på at en rangordning med den «ariske», hvite rasen øverst. Blant de «ariske» nasjoner» rangerte Hitler sitt land Tyskland øverst. Da Erna Solberg var på besøk i Washington tidligere i år som leder av et av de «hviteste» land i verden, sa Trump at han gjerne ønsket seg flere innvandrere fra Norge enn fra andre land som han kalte «drittland».

Ingen kan si at Trump kom til makten ved kupp, hvis vi utelukker muligheten for at ulovlig, russisk påvirkning av presidentvalget i 2016 kan ha hatt innflytelse på utfallet. Den tyske forskeren Sebastian Schutte sa i 2016 til Washington Post at Hitler konsentrerte seg om å samle "rene" tyskere i et sterkt, nasjonalt flertall for å stå imot jøder, utlendinger, homoseksuelle, politiske kritikere og andre minioriteter.

Etter terrorskytingen mot jøder i bønn i en synagoge nylig, ble medienes oppmerksomhet rettet mot Trump. Hvordan taklet kan situasjon? Var han ydmyk nok i dagens tragiske situasjon for menigheten i synagogen som ble utsatt for meningsløs terrorisme, med 11 som ble drept mens de var i synagogen for å praktisere sin tro? TV-selskapet CNN mente han utviste for lite respekt for de døde og deres etterlatte ved at han ikke avlyste sine valgmøter senere samme dag.

CNN var lite imponert, da Trump etter pliktskyldig å ha kondolert de etterlatte og menigheten for øvrig, begynte å spøke om at han hadde stått under vingen på presidentflyet samme dag, og følt lufttrykket fra jetmotorene slik at hans frisyre dermed var i uorden.
I Trumps offisielle reaksjon etter skytingen i synagogen, la han til at han mente de burde hatt muligheten til å forsvare seg bedre.
- Hvis menigheten hadde hatt muligheten til å forsvare seg bedre, ville resultatet blitt mye bedre, sa Trump.

Ikke bare manglet hans kommentar troverdig empati, men presidentens påpekning av de burde sørget for et bedre forsvar i form av bevæpnet vakt i sin synagoge, synes å være nok et tegn på at noen i USA – i dette tilfellet presidenten - mener at jødene, på en eller annen måte, skulle selv ha ansvaret for forbrytelser begått mot dem.
Det å gi de hardt rammede jødene for selv å ha skylden for at de blir angrepet har en lang historie, sier historieprofessor og forfatter Noah Strote ved North Carolina State University i. Tragisk nok kom de første kommentarene om dette fra andre jøder, forteller han til Washington Post.

I USA har forbindelsen mellom den jødiske tragedien under den andre verdenskrigen og deres historiske ikke-voldlige motstand, de siste 50 år vært en gjenganger fra dem som forsvarer privat eierskap av skytevåpen. Kongressrepresentant John Dingell (demokrat fra Michigan) er en svoren tilhenger av privat eierskap og bruk av skytevåpen og var en av de første til å anbefale at jødene skaffer seg skytevåpen som kunne brukes i selvforsvar.

Trumps personlige syn på kontroll med skytevåpen og antisemittisme, har vært uendret siden han gikk inn i politikken og ble president i 2017. Han har konsekvent gått imot forbud mot privat eierskap av våpen som et generelt tiltak og en hovedløsning for å få forhindret den form for massedrap som USA på ny har opplevet.

Uten å gå inn på en mer konkret sammenlikning av Trump og Hitler, kan historien komme til å vise at de har hatt sammenlignbare karaktertrekk. Vi vet at i 1930 og -40-årenes Tyskland fikk Hitler løpe linjen helt ut, mens det kan være grunn til å tro at Trump enten besinner seg eller blir stanset av det USAs grunnleggende demokratiske politiske system.

Det kan skje ved at han enten stanses av den etterforskningen som justisdepartementet driver mot ham på grunn av mistanke om ulovlig samarbeid med russiske agenter eller annen form for korrupsjon, eller at han etter hvert taper tilhengere i valg og hans metoder for alvor blir gjennomskuet og funnet ulovlige.

Det kan for øvrig være interessant å se om Donald Trump kommer til å få en mer aksepterende holdning overfor jødene som etnisk gruppe, etter at hans datter Ivanka giftet seg med den jødiske mannen Jared Kushner og har selv konvertert til jødedommen. Og Donald Trump har nå fått barnebarn som oppdras i den jødiske tro.

President Trump har også markerte seg som en meget sterk venn av Israel som jødenes hjemland. Han betrakter Jerusalem som staten Israels hovedstad og har fått flyttet den amerikanske ambassaden til Jerusalem, samtidig som Jerusalem også er en hellig by for palestinerne. Han har i praksis lagt bort «to-stat løsningen» for Israels framtid, hvor både jødene og palestinerne skulle få sitt nasjonale landområde – side om side.

Denne løsningen har vært støttet av de fleste land i verden, inkludert Norge, og det var også USAs holdning under president Trumps forgjenger, Barack Obama.