Jernbane, luftfart, E18 og nærhet til havnene blir vesentlig for næringsutviklingen på Torp Øst.

Revolusjon i regionens samferdsel


Publisert

Stedet der jernbanen og luftfarten møtes ved passasjerterminalen på Torp vil bli det viktigste kommunikasjonssenteret i vår nye region Vestfold/Telemark. Ikke siden Vestfoldbanen ble åpnet i 1883, har vi stått foran en større mulighet til å endre samferdselsstrukturen i vår region og gjøre våre kommunikasjoner mer miljøvennlige og framtidsrettet.

Forutsetningen er at Bane Nord velger traséen kalt Torp Vest for Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Sandefjord. Dermed kan jernbanen gå på vestsiden av rullebanen på Torp, hvor dagens flypassasjerterminal ligger. Med dette som utgangspunkt, kan vi stå foran intet mindre enn en revolusjon i regionens samferdsel.   Torp Vest er den ene av de to traseer som nå vurderes for jernbanen mellom Tønsberg og Sandefjord. Dette trasevalget vil gjøre det mulig å utvikle Torp til et nav i den regionale samferdselen, slik at terminalene for fly og jernbane kan bli intergrert i hverandre og passasjerene kan gå direkte over fra tog, buss og bil til innsjekk på flyene. I tillegg må det bli plass til buss- og taxiholdeplass ved terminalen, samt korttidsparkering og en shuttle til fjernparkering.

Tilgangen til Torp fra E18 må forbedres, gjennom den planlagte tilførselsveien fra Tassebekk, mens fergehavnene i Sandefjord og/eller Larvik og Grenland fortsatt vil knytte direkte forbindelser til Sverige og Danmark. Vi må sørge for at Torp blir det sentrale knutepunkt for den oppgraderte kommunikasjonen gjennom, til og fra vår nye region.

Den viktigste endringen vil være de nye jernbanetraseene på Inter City i Vestfold/Telemark og vil gå korteste og raskeste vei mellom sentrene der folk bor. Og forbedringene i jernbaneteknologien vil gjøre det mulig å transportere passasjerer og gods langt raskere enn tidligere. En hastighet på 250 km/t for langdistansetogene vil åpne hele regionen fra Skien til Oslo som en felles næringsregion på en helt ny måte og bety raskere og mer miljøvennlig kommunikasjon inn mot Oslo-området for dem som vil pendle.

Litt lenger fram i tid ligger den påtenkte Sørvestbanen som er ment å redusere reisetiden Oslo - Stavanger til 5 timer, Oslo - Kristiansand til 3 timer og Oslo - Porsgrunn til 1 time og 40 minutter. Planen innebærer en videreføring av opprustingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og sammenkopling av disse med den planlagte nye Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Gjerstad. Planen er lansert av Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner gjennom Jernbaneforum Sør.

Det bør også være mulig nå å se nytten av en ny Vestfjord-forbindelse mellom Nøtterøy i Færder og Stokke i Sandefjord kommune, hvis forbindelsen kan planlegges i hovedsak under jorden for å bevare mest mulig dyrkbar jord både på Færder- og Sandefjord-siden. Forbindelsen kan starte i Tønsberg sentrum, gå under bakken og Vestfjorden og ikke dukke opp før ved Torp. Det vil gi både nøttlendinger og tjømlinger enklere adkomst til Torp lufthavn og videre sørover på E18. Det vil fjerne unødig gjennomgangstrafikk i Tønsberg sentrum. og derved gi mer ro og større muligheter for å utvikle handel og trivelige gatemiljøer.

En Vestfjord-forbindelse vil gi Færders innbyggere lettere tilgang til arbeidsplasser også i sørfylket og i Grenlands sju kommuner der 70 prosent av Telemarks innbyggere er bosatt, og hvor distriktets stolte industri- og havnetradisjoner er i bevisst videreutvikling. Med Yara og andre industrielle spydspisser ut i den store verden vil utenlandske markeder virke nærmere og bli lettere tilgjengelig gjennom Torps stadig voksende internasjonale rutenett og en tett forbindelse til globale nettverk fra København og Amsterdam.

Torp må bli mottakssenteret for fjernkommunikasjon både for hele Vestfold/Telemark-regionens næringsliv inkludert Grenlands industri og havneanlegg og for reiselivsproduktet Telemark, med Gaustatoppen, skisportens vugge Morgedal og tungtvannsheltenes dramatiske historie fra krigens dager som noen av de mange turistattraksjonene i vår nye region.