DETTE ER VERRE ENN WATERGATE


Publisert

Det er interessant å se og høre den gamle Watergate-journalisten Carl Bernstein i disse dager, når han sammenligner Trump med Nixon og mener at det som skjer nå er mye mer alvorlig enn det som skjedde under Watergate i 1972-74. Da var politikerne, uavhengig av parti, enige om at hvis Nixon skulle forsøke å forhindre at rettferdigheten skulle skje fyllest, så måtte presidenten gå. Det forsto Nixon selv og valgte å trekke seg før riksrettssaken mot ham i Kongressen ble fullført. For en gammel journalist som meg, er det lett å være enig med Bernstein.

Da var også det republikanske partiets politikere enige i, at ingen, ikke engang den republikanske presidenten, står over loven. I dag er president Donald Trump selv mest av alt opptatt av å isolere seg fra den pågående etterforskningen og legge skylden på alle andre. Han forsøker å diskreditere USAs føderale politiorganisasjon for å beskytte seg selv. De republikanske politikerne følger ham tilsynelatende slavisk, til tross for alle de løgnene han har servert offentligheten i det året han har vært president. Dette synes å være åpenbart for de mediene som følger denne saken tettest, nemlig TV-selskapet CNN og avisene Washington Post og New York Times, men ikke for presidentens tilhengere.

Dette vil over tid svekke først og fremst amerikaneres tillit til sin egen president og regjering. Og det vil svekke USA i forhold til andre land – både venn og fiende. Presidenten selv forsøker å ta æren for alt som skjer av positiv utvikling i USA, mens det meste ellers er andres skyld. Særlig for det føderale politiet FBI er denne saken en alvorlig belastning, først og fremst fordi politiet har helt andre oppgaver enn å forsvare seg mot sin egen president – når FBI selv har opptrådt profesjonelt på alle måter.

Det er lett å tenke seg hvordan USAs fiender ser på det som nå skjer på toppnivå i Det hvite hus og i Washington for øvrig. Og hvis Vladimir Putin har som mål å skape forvirring i Washington og svekke FBIs evne til å forsvare dets innbyggere, har han åpenbart lykkes – bedre enn han noen gang kunne tenke seg.

 Spenningen var stor før helgen, om Washington sto overfor en ny historisk hendelse etter mønster av Watergate-sakens «lørdagsmassakre» da president Nixon i 1973 avskjediget - en etter en av dem som ledet etterforskningen mot ham. Ville Trump gjøre det samme? Foreløpig ikke, han satte seg i stedet i sitt offisielle fly, en Boeing 747, Air Force 1 og dro på weekend-ferie til landstedet Mar-a-Lago i Florida. Da blir det sannsynligvis ingen utvikling før mandag.

Før han dro fra Washington, sa han til pressen at det som har skjedd i denne saken er vanærende, og at mange nå må skamme seg. Han kom ikke inn på hvem som er vanæret eller hvem som bør skamme seg.

Per natt til lørdag norsk tid er det ennå ikke avklart om presidenten vil fjerne noen av nøkkelpersonene i FBI eller det amerikanske justisdepartementet fra sine stillinger. Visejustisminister Rod Rosenstein er mest utsatt. Han er departementets ansvarlige for etterforsker Robert Muellers arbeid, fordi justisministeren selv, Jeff Sessions, er inhabil i saker som har med Russland å gjøre, fordi han meldte tidlig fra at han selv hadde vært i kontakt med Russland før han sa ja til jobben som justisminister.

Presidenten har ikke besvart spørsmål fra pressen om Rosenstein vil få sparken med annet enn at «det må dere (pressen) finne ut». Utsatt er også FBI-sjefen Christopher A. Wrap, som ble ansatt i mai i fjor etter at den forrige FBI-sjefen James Comey ble avsatt av president Trump. Og ikke minst utsatt er sjefsetterforskeren selv, Robert Mueller. Ironisk nok er alle disse mest utsatte embetsmennene ansatt av president Trump selv, og de er alle medlemmer av det republikanske partiet.

Mueller ble engasjert i mai 2017av justisdepartementet til å etterforske påstander om en mulig ulovlig sammensvergelse med en fremmed stat, etter meldinger om at personer i Trumps kampanjeorganisasjon samarbeidet med russere om å få opplysninger som kunne styrke hans kandidatur i forhold til motkandidaten Hillary Clinton.

 Etterforskningen av Trumps mulige samarbeid med russiske agenter for å påvirke presidentvalget i 2016 til fordel for Trump, synes nå å gå inn i en avgjørende fase. Etter at Mueller overtok etterforskningen har han avhørt utallige personer med tilknytning til saken. Han begynte med de mer perifere aktørene, og han nærmer seg nå kjernen. Han har formelt bedt om å få avhøre presidenten. Det svarte Trump ja til, med en tilføyelse om at han (presidenten) likevel må lytte til sine advokaters råd. Dermed er hans samtykke ennå forholdsvis betinget.

Denne saken har gjort forholdet mellom den lovgivende og den utøvende delen av statsforvaltningen i USA vanskeligere enn noen sinne. Det faktum at Trumps republikanske parti fortsatt har flertall både i Representantenes hus og i Senatet, og representantene er forholdsvis lojale til sin president, er det fortsatt mulig at Trump kan «overleve» avstemningen i en riksrettssak.