- Derfor blir Trump felt


Publisert

På Aftenpostens Trump-aften "Får han tre år til?" på Latter den 17/1, endte jeg i det klare mindretall som tror at Donald Trump blir felt før hans første fireårsperiode som president utløper. I Aftenposten dagen etter gjentar journalist Clare Malone noen av sine argumenter for at hun tror at Trump ikke kommer til å bli felt. (Foto fra Trump-seminaret på Latter, til høyre Christina Pletten og Tarjei Kramviken fra Aftenposten)

Kanskje er det fordi jeg tror på det gode i mennesket, at jeg tror Trump blir felt. Jeg tror justisdepartementets etterforsker Robert Mueller og hans team nå går inn i sluttfasen av etterforskningen hvor de viktigste, kjente deltagerne i Trumps samrøre med russerne skal forklare seg.  Det er Trumps tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver Michael Flynn og rådgiver George Papadopoulos. Begge har sagt at de vil samarbeide med etterforskeren, sannsynligvis mest for å redde eget skinn.

Slik det framstår utad, er dette de to som kan vite mest om det mulige samrøret, Flynn i kontakten med den russiske ambassadør Sergeij Kisljak under valgkampen og straks etter valget, og Papadopoulos som en kontaktskaper i det internasjonale miljøet i Washington. Også Steve Bannon, som inntil nylig var Trumps sjefsstrateg, har vært inne til første gangs forhør. Og han skal inn igjen. Han har allerede sagt at Donald Trump jr. opptrådte forrædersk og illojalt da de stilte opp i møte med russere, og hvor presidenten selv senere forandret innholdet i referatet fra møtet.

Med det som amerikansk etterretning mener beviselig var russisk engasjement for at Hillary Clinton skulle tape valgkampen, er det nesten urimelig å tro at ikke Trump-medarbeidere skulle benyttet sjansen til å bidra, når de fikk muligheten.

Dermed er det avgjørende om det var en ulovlig sammensvergelse med et fremmed land.  Donald Trump har for lengst ødelagt sin troverdighet med sine stadige løgner, og han har utropt pressen til sin og folkets fiende. En politiker uten troverdighet og uten tillit i pressen har små sjanser til å lykkes.

Det minner om Richard Nixon, president i 1970-årene, som heller ikke hadde tillit - verken i folket eller i pressen. Tross beinkrok, snubletråder og alle former for lyskespark som vil bli tatt i bruk mot etterforskerne, tror jeg Trump er på stø kurs til å bli dømt i riksrett.  

Audun Tjomsland
Sandefjord
Tidl. NRK-korrespondent i USA