Den neste Kennedy til kamp mot Trump


Publisert

Natt til onsdag norsk tid skal president Donald Trump gjøre opp status for det amerikanske folk om erfaringene så langt og gi sitt syn på utsiktene framover for det amerikanske samfunn. Det er vel og bra, men for mange er det mest interessante at den personen fra opposisjonen som skal ta til motmæle mot Trump, er den sannsynlige, neste toppolitikeren i Kennedy-familien, den 37 år gamle Joseph (Joe) Patrick Kennedy III.

Det betyr at Joe Kennedy føler seg i stand til å møte presidentens påstander med egne argumenter og vurderinger, og at han må være klar til at han - som en Kennedy - øyeblikkelig blir sett på som en presidentkandidat - kanskje allerede ved valget i 2020. Joe Kennedy sitter i Representantenes Hus som representant for delstaten Massachusetts’ 4. distrikt og er nå den eneste i Kennedy-familien som har politisk verv på nasjonalt nivå.

Joe har vært med på å produsere en rekke videoer som har spredt seg med stor hastighet på de sosiale mediene, hvor han har utfordret president Trump på nær sagt alle de områder hvor presidenten har uttalt seg. Når nå Joe III har sagt ja til å målbære demokratenes synspunkter på Trumps påstander om at alt er så «great» i Amerika med Trump som president, tar han skrittet ut i nasjonalpolitikken på en annen måte enn tidligere.

Ifølge det politiske tidsskriftet Politico har Joe Kennedy allerede funnet seg et par nøkkelord han bruker om de endringer har ønsker å se i dagens amerikanske samfunn. Han sier han vil se rettferdighet og like muligheter for alle. Når han ser det kaoset som preger Washington under Trumps regjeringstid, viser han den utålmodigheten som preget hans bestefar Robert Kennedy både i Vietnam-krigen og i striden mellom folkegruppene om mulighetene de forskjellige gruppene har i de amerikanske storbyene. Men han har samtidig akseptert sin grandonkel Edward Kennedys respekt for at «ting tar tid» i det politiske systemet.

Joseph Patrick Kennedy senior, som er «Gudfaren» til den enestående rekken av Kennedy- politikere på det aller høyeste nivå, ble født inn i en irsk innvandrerfamilie i Boston-området i 1888 og slo seg opp som forretningsmann og diplomat. Han var amerikansk ambassadør i London ved utbruddet av den andre verdenskrigen.

Denne «neste Kennedy» har vokst opp med sin tvillingbror Matthew og sine foreldre i delstaten Massachusetts og har sin utdannelse fra universitetene Stanford og Harford. Men i stedet for å praktisere jus slik hans utdannelse skulle tilsi, reiste han til Den dominikanske republikk og arbeidet der som frivillig i to år.

Joseph Kennedy III kan bane veien for en ny æra for Kennedy-familien. Etter at Kennedy-familien kom inn på øverste nivå i amerikansk politikk, har deres medlemmer kommet nærmere det amerikanerne alltid synes å ha savnet, en kongefamilie å se opp til. 

Men det er ikke på noen måte sagt at denne følelsen vil følge familien i nye generasjoner.