Dagny Jahre er kommet hjem

Dagny Jahre er kommet hjem


Publisert

Statuen som Anders Jahre kjøpte for å pryde sin første hustrus gravsted, er nå plassert i parken ved Midtåsen. Dagny Jahres niese Aase Linaae tok initiativet og Anders Jahres Humanitære Stiftelse betalte det flyttingen fra Sandar kirkegård kirke kostet, og Midtåsen venneforening sørget for at flyttingen fant sted.

Skipsreder Anders Jahre giftet seg den 9. juli 1917 med Dagny født Brun Jakobsen og bosatte seg i Virikveien i Sandefjord. I begynnelsen av 1930-årene begynte de å planlegge og bygge sitt hjem på Midtåsen nord for Sandefjord, og de flyttet inn i 1934.

I ung alder fikk Dagny lungekreft og døde 12. november 1940, bare 44 år gammel. Det ble avholdt en verdig minnestud for henne på Midtåsen, men på grunn av det tyske overfallet av Norge 9. april 1940 og krigen som fulgte, ble det ikke organisert noe gravsted for henne. Hun ble kremert og urnen ble oppbevart først i Sandar kirke og senere på Midtåsen.

Kort tid etter at krigen var over, giftet Anders Jahre seg med Fredie Bess Jahre, og det syntes heller ikke da passende å arrangere en seremoni med urnenedsettelse.Etter krigen ble urned nedsatt i familiegravsted for hennes for Anton Jakobsen og øvrig familie.

I 1959 ba imidlertid Anders Jahre arkitekt Arnstein Arneberg fått i oppdrag å lage en ny utforming av gravstedet hvor urnen var nedsatt, og Jahre ba arneberg finne en skulptur av en vakker kvinneskikkelse til graven. Han etterlot seg imidlertid ikke noen opplysninger om statuen og hvem kunstneren var.

De senere årene har Dagnys niese Aase Linnae stelt graven, og i 2016 fikk hun beskjed om at avtalen med kommunen måtte fornyes. Hvis ikke, ville graven bli slettet. 

Aase Linaae mente det ville være for galt om den  satte dermed igang et arbeid med å finne informasjon om statuen. På baksiden av statuen var det skravert inn ordet FRILLI og et ord som ble tolket som galleri. Ved hjelp av Google ble det konstatert at det i Firenze i Italia fantes et Frilli Galleri. Gallerie tble opprettet av skulptøren Antonio Frilli i 1860 og bekreftet at i 1959 hadde en nordmann, Arnstein Arneberg, vært der og kjøpt en skultur laget av kunstneren C. Palmier. Galleriert sendte et bilde av en skulptur av en annen kvinneskikkelse, åpenbart samme stil.

Både kommunen og eierselskapet sa ja til at spulpturen kunne flyttes til Midtåsen, og venneforeningens leder og Aase Linaae fant fram til en egnet plass like vest for hovedhuset på Midtåsen, litt opp mot Knut Steens skulpturpark.

Venneforeningens daglig leder Per Rønningen kontaktet fylkeskommunens avdeling for kulturarv bifalt Linaaes og Rønningens valg av sted for skulpturen. I desember 2017 var kulturarv-avdelingen i fylket på besøk og vuttrykte begeistring for plasseringen av statuen.

Selv om  ikke statuen har Dagny Jahre som modell for statuen, symboliserer statuen henne, Anders Jahres første hustru, Dagny, som nå endelig er kommet hjem.