40 år med Jahre-gaven rådhuset og Hjertnes

40 år med Jahre-gaven rådhuset og Hjertnes


Publisert

For 40 år siden tok Sandefjord kommune i bruk sitt rådhus og kulturhuset Hjertnes, som var et resultat av en gave fra Anders Jahre til sin hjemby Sandefjord. På forsommeren 2015 planlegges det jubileumsarrangementer og festivitas for å markere jubileet. Jahres gave til kommunen i 1972 var på 40 millioner kroner, som opprinnelig ble meddelt kommunen i et brev av 1968.

Kommunen hedret Jahre og takket ham for rådhusgaven og en rekke andre store gaver i løpet av Jahres lange og gavemilde liv, og skulptøren Joseph Grimeland fikk i oppdrag å lage en statues i helfigur av Anders Jahre. Statuen står ennå ved inngangen til rådhuset. 

Denne «rådhusgaven» skulle komme til å spille en avgjørende rolle i historien om Anders Jahre og hans virksomhet. Da han i 1975 som 84-åring mottok folkets hyllest ved siden av statuen av seg selv samtidig som rådhuset og kulturhuset Hjertnes kunne taes i bruk, trakk han seg tilbake fra sitt offentlige liv.

Les den fascinerende historien i boka «Anders Jahre – hans liv og virksomhet» om Anders Jahre og hvordan han hentet inn 40 millioner kroner for å kunne oppfylle sitt løfte om å donere 40 millioner kroner til kommunen s fikk. Bestill bok på denne nettsiden