Navnet på Dagny og Anders Jahres bolig er Midtåsen

Navnet på Dagny og Anders Jahres bolig er Midtåsen


Publisert

Det synes fortsatt å være en viss usikkerhet rundt Anders Jahres bolig i Sandefjord på kollen Midtås litt nord for sentrum. La oss slå det helt fast: Navnet er Midtåsen.

Som Jahre skrev, var navnet på hans eiendom tidligere det samme som navnet på hele åsen nord for det som ble Jahres eiendom. På originaltegningene fra arkitekt Arnstein Arneberg kaller Arneberg huset og hageanlegget rundt for «Villa Midtås», muligens fordi Arneberg så på Midtåsen som en vestfoldsk Villa d’Este, som er en historisk villa utenfor Roma av omgitt av en prakthave. Også tidligere riksantikvar Harry Fett sammenlignet Midtåsen med Villa d’Este, som er på UNESCOs verdensarvliste som en av de mest bemerkelsesverdige representanter for renessansekulturen på 1500-tallet.

Dagny og Anders Jahre foretrakk det litt mindre storslåtte Midtåsen. På deres private skrivepapir er navnet Midtåsen pent trykket opp på høyre side. Det var deres navn på sitt hjem fra 1938, da Anders Jahre ville gjøre en formell navnendring.

Den 25. mai 1938 skrev Anders Jahre et brev til Sandar sorenskriverembete og ba om at navnet «Midtås» på hans eiendom gnr. 43, brn. 339 måtte endres til «Midtåsen». Han ba om at endringen ble tinglyst. Endringen ble ført inn i grunnboken 3. juni samme år, underskrevet Einar Vigen.

I 1930 kjøpte Jahre kjøpte det ordfører Lars Klaveness kalte «Midtaasplataaet». Jahre tilbød 10 000 kroner for tomten. Mot slutten av brevet med tilbudet til formannskapet, skrev Jahre at «hvis kommunen ikke har nogen særlig interesse av sistnævnte tilbud, er jeg forberedt paa at forhoie mit bud fra 10.000 - til 15.000 kroner». Det siste må være en høyst uvanlig tilføyelse fra en mann som ikke akkurat var kjent for å betale mer enn han måtte for det han ønsket å kjøpe. Ordfører Klaveness påførte i håndskrift den logiske slutning, at Jahre er villig til å betale 15.000 kroner. Det ble prisen.

Det var imidlertid ikke selvsagt at kommunen var villig til å selge Midtaasplataaet, da formannskapet den 21. juni 1930 skulle behandling Jahres søknad. Området var en parsell av Herregaarden, (gnr. 43, brn. 60) som var underlagt prestegården. Herregården Hadde sitt eget styre, som hadde bestemt at ingen skulle få kjøpe deler av Herregårdens grunn, men tomter kunne evt. leies bort. Representanten T. Testman sa de forløsende ord, om at en mann ikke kjøper et slike sted for så å flytte derfra «Selvfølgelig vil Jahre bli boende der og ha sines selskaper der. Alt annet er tøv og ti\ull, sa Testmann.

Slike ble det. Jahre kjøpte Midtaasplataaet og leide i tillegg et stor areal som hvor vei inn til anlegget skulle legges, og hvor området for øvrig skulle være en «det forøvrig skulle være stås

Jahre var på den tid en fremadstormende forretningsmann på 39 år, med en stor suksess bak seg – flytende kokeri «Kosmos’» første sesong på hvalfangst. Han hadde siden han giftet seg med Dagny i 1917 bodd i Virikveien i Sandefjord, og Midtåsen ville bli liggende omtrent på grensen mellom kommunene Sandeherred (senere Sandar) og Sandefjord. I sitt brev til Sandars formannskap, skrev Jahre at han ville innrette seg på en slik måte at hans «kommunale skatter blir nogenlunde likelig fordelt mellom Sandeherred og Sandefjord. Og i tillegg: «Derhos er jeg villig til – hvis kommunen overdrar mig til eiendom nevnte plataa og til pris som er her tilbudt – at la indregistrere i Sandeherred kommune et nyt hvalfangerselskap tilsvarende Kosmos, der må forutsette at bringe kommunen betydelige skatteinntekter.»

Etter den store suksess «Kosmos» hadde på dets første sesong 1929-30, forsto Anders Jahre at noen ville komme til å kopiere konstruksjonen av «Kosmos» og bygge et tilsvarende kokeri, så han kom dem alle i forkjøpet ved å kopiere seg selv. Den 19. mai 1930 ble «Kosmos II» sjøsatt også ved Workman Clark-verftet i Belfast, som en tro kopi av «Kosmos» - bare det at «Kosmos II» hadde litt større lastekapasitet.

Suksessen hadde imidlertid den bakside, at de nye kokeriene bidro sterk til en betydelig overproduksjon av hvalolje. Hele den norske hvalfangstflåten ble liggende hjemme i sesongen 1931-32, så nybygde «Kosmos II» gikk rett inn i opplagsbøyene i Mefjorden.

Anders Jahre og hans firma klarte seg godt gjennom opplagsåret i hvalfangsten. Men han måtte gjøre en pause i byggingen av Midtåsen, slik at det sto som et halvferdig bygg.

Det varte ikke lenger før han var i full gang igjen, med bygging av Midtåsen, med begge Kosmos-kokeriene og en rekke andre aktiviteter gjennom et langt liv.  

Men det er en annen historie.